Objekt Tellija Lühikirjeldus
Kortermajad ca 10 - -
Eramajad ca 10 - -