Objekt Tellija Lühikirjeldus
ca 30 tootmis-, põllumajandus- ja laohalli - -