Ettevõtja tegevusala Tegevusala täpne liigitus
Projekteerimine X Konstruktiivne/arhitektuurne projekteerimine
Omanikujärelvalve X
Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine X Kandekonstruktsioonid
Ehitiste ekspertiiside tegemine X Kandekonstruktsioonid
Ehitusjuhtimine X Üldehitus